دیدار هیات جمهوری عربی سوریه به  مذکرات استانه با هیات ایرانی و هیات سازمان ملل

  نور سلطان

بشار الجعفری، نماینده دائم جمهوری عربی سوریه در سازمان ملل متحد و رئیس هیات مذاکره کننده سوریه در روند آستانه، با علی اصغر خاجی، دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی و رئیس هیات مذاکره کننده ایران  در نورسلطان محل برگزاری چهاردهمین دور مذاکرات آستانه درباره سوریه، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو هیات با همدیگر مشاوره وهماهنگی در مورد برخی مسائل متعلق به دستور کار نشست روند آستانه،کردند.

همچنین بشار الجعفری، نماینده دائم جمهوری عربی سوریه در سازمان ملل متحد و رئیس هیات مذاکره کننده سوریه در روند آستانه، با گیر پدرسون نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار، طرفین در مورد نقاط در دستور کار دور فعلی مذکرات آستانه ن بحث و تبادل بعمل آوردند.

دیروز چهاردهمین دور مذاکرات آستانه درباره سوریه با مشارکت هیئت رسمی سوریه به‌ریاست بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل و هیئت‌های دیگر آغاز شد.