تقویت مواضع ارتش سوریه در جاده الحسکه – حلب در حومه غربی تل تمر

حسکه-سانا

خبرنگار سانا گزارش داد: یگان‌های ارتش سوریه که در استان الحسکه حضور دارند، مواضع خود را در جاده بین المللی حسکه – حلب تقویت کردند.