آغاز “اولین ماراتن دمشق ” برای حمایت از افراد دارای معلولیت فکری  

دمشق -سانا

اولین ماراتن دمشق  برای حمایت از افراد دارای معلولیت با مشارکت 3500 نفر از شهر ورزشی الفیحاء در درمشق آغاز شد.

این ماراتن توسط  هیأت المپیک ویژه سوریه  با همکاری با استان دمشق و وزارت وزارت آموزش و پرورش  به مناسیت روز جهانی معلولان برگزار شد.

 در این ماراتن دانش آموزان ،  بازیکنان تیم ملی المپیک و تعدادی از جمعیت های محلی شرکت کردند.