وزارت حمل ونقل کشورمان کامیون عراقی از پرداخت عوارض ورودی به سوریه از گذرگاه البوکمال-قائم را معاف کرد

دمشق-سانا

وزارت حمل ونقل کشورمان امروز تصمیم گرفت کامیون های عراقی از پرداخت عوارض ورودی به خاک جمهوری عربی سوریه از گذرگاه البوکال-قائم را معاف کند.

مدیر اداره آمادگی در وزارت حمل ونقل سلیمان خلیل گفت: وزارت دستور تسهیل حرکت حمل ونقل به خصوص صادر کردن مرکبات ومحصولات کشاورزی سوریه وغیره به عراق را صادر کرد.

شاهد أيضاً

تکمیل 80 درصد زیرساخت های پروژه مسکونی الفیحاء

دمشق – سانا در حال حاضر بالای 80 درصد زیربناها و زیرساخت های پروژه مسکونی …