مرکبات تولیدی سوریه عاری از مواد شیمیایی هستند

دمشق – سانا

وزارت کشاورزی کشورمان اعلام کرد که مرکبات تولیدی سوریه تقریباً عاری از مواد شیمیایی هستند.

مدیر بخش مرکبات وزارت کشاورزی کشورمان گفت: بیش از ۸۰ درصد از مرکبات تولیدی سوریه عاری از ۱۱۶ نوع مواد شیمیایی هستند.

وی افزود: نتایج چندین آنالیز برای محصول مرکبات که از یکی از مزارع پایبند به برنامه کنترل وزارت کشاورزی برداشت شده نشان می‌دهد که این میوه‌ها عاری از تمام مواد شیمیایی هستند که به سلامت آسیب می ‌رسانند.

وی توضیح داد : این آزمون ها باهمکاری شرکت “سی سی ب بی” سوریه در یکی از آزمایشگاه‌های معتبر در خارج از کشور انجام شدند.