معاون رئیس مجلس ملی چک: سوریه حتما بر تروریسم و نیروهای دشمن پیروز خواهد شد

براگ -سانا

ویتخ فیلیپ معاون رئیس مجلس ملی چک تاکید کرد که سوریه حتما بر تروریسم و نیروهای دشمن پیروز خواهد شد.

به گزارش روزنامه  /هالو نوفينى/ فیلیپ در یک پیام در حمایت از سوریه گفت که حمله به سوریه نشان می دهد که امپریالیسم آمریکا و همپایان آن برای انجام هر چیزی در خدمت منافع آنها از جمله ارتکاب جنایات جنگی تلاش می کند.

وی تاکید کرد ایالات متحده و رژیم ترکیه و رژیم صهیونیستی از راه  انجام حملات به ارضی سوریه که منجر به آوارگی صدها شهروند از جمله کودکان و زنان نقض آشکار منشور سازمان ملل است.