بانوان سوریه پروژه‌های کوچک خود را تاسیس می‌کنند

حومه دمشق – سانا

ميسون حمشو یک بانوی سوری است که از طریق بهره برداری از وام برنامه «پروژه من» پروژه‌ کوچک خود را تاسیس کرد.

خانم میسون همسر یک شهید است که ایده‌های خود را به طرح‌های متمایز تبدیل کرده ‌است در مصاحبه با خبرنگار سانا بیان کرد: استعداد و تمایل به صنایع دستی و سنتی, پایه و اساس موفقیتم در این زمینه بوده‌ است.

وی افزود: موفقیت در کار مستلزم تلاش و عزم و اراده قوی است تا بتوانیم بر همه موانعی غلبه کنیم.

این خانم پس از شهادت شوهرش متوجه شد که مسئولیت‌هایی بزرگ‌تر بر دوش خود دارد چون تنها نان‌آور خانواده خود شد و باید تلاش‌های بیشتری برای اثبات خود در جامعه انجام دهد.

اگر چه وام برنامه «پروژه من» اندک بود اما خانم  میسون توانست محصولات خود را راهی بازار کند و کار خود را توسعه توسعه دهد و  فروشگاهی برای فروش محصولات دست‌ساز خود راه اندازی کند.

غیاث