راه اندازی کتابخانه ملی فیلم سوریه

دمشق – سانا

مؤسسه عمومی سینما پروژه کتابخانه ملی فیلم سوریه در سینمای الکندی در دمشق افتتاح کرده ‌است.

هدف از این پروژه حمایت از کتابخانه ملی فیلم سوریه است که حاوی فیلم‌های قدیمی متعلق به تمام جنبه‌های زندگی سیاسی، اقتصادی و هنری سوری ها است.

مدیرکل مؤسسه عمومی سینمای سوریه در همین باره درمصاحبه با خبرنگار/سانا/ به تشریح  اهمیت این پروژه  پرداخت و گفت: این پروژه یک حافظه تصویری برای سینمایی سوری و جهانی به شمار می رود، دسترسی همه عاشقان سینما به تمام فیلم های مورد نظر خود از طریق این پروژه امکان پذیر می باشد.

وی افزود: کتابخانه ملی فیلم به روی همه عاشقان سینما باز خواهد شد تا با همه شخصیت سینمایی آشنا شوند.

از سوی دیگر مدیر پروژه کتابخانه ملی فیلم گفت : هدف این پروژه حفظ آرشیو سینمایی سوریه است چه از فیلم‌هایی تولید محلی یا فیلم‌های جهانی.

غیاث