افتتاح یک سینما در السويداء

السویداء -سانا

دومین سینما در شهر السویداء با هدف تشویق برای رفتن به سینما  و تقویت پل ارتباطی بین گذشته و حال افتتاح شد.

این سینما توسط شرکت تولید فیلم و تلویزیون” بازلت” افتتاح شد.

محمد بدران ورغد الخطيب وسلاف مهنا از دوستدارن سینما بر نقش افتتاح سینما در فعالیت های تمدن و فرهنگی  تاکید کردند.