پیش بینی کاهش دمای هوا و احتمال بارش باران در مناطق مختلف

دمشق-سانا

اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از کاهش دمای هوای کشور و از احتمال بارش باران

در مناطق جنوبی و غربی اطلاع داد.

اداره کل هواشناسی اعلام کرد: آسمان کمی ابری خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: شاهد وزش شرقی شمالی شرقی خفیف تا متوسط خواهیم شد.

پیش بینی دمای هوا در مناطق…

شنبه یک شنبه دو شنبه
دمشق 21/11 18/9 17/7
قنيطره 20/10 17/8 16/6
درعا 23/12 20/10 19/8
سويدا 20/10 17/8 16/6
حمص 22/8 19/6 18/4
حماه 24/9 21/7 20/5
حسكه 24/8 21/6 20/4
لاذقيه 26/16 23/15 22/13
طرطوس 26/17 23/16 22/14
حلب 22/10 19/9 18/7
ادلب 21/10 18/9 17/7
دير الزور 25/9 22/8 21/6
رقه 24/8 21/7 20/5