در سایه امنیت … هر هفته ده ها خانواده آواره به منازل خود در تدمر باز می گردند

تدمر-سانا

پس از برقراری امنیت و ثبات در تدمر توسط ارتش عربی سوریه، این شهر، هر هفته شاهد بازگشت ده ها خانواده آواره به منازل خود می شود.

همزمان با پاکسازی این شهر از لوث تروریسم و تعمیر زیر ساخت ها، خیابان ها، مدارس و تاسیسات تعداد خانواده هایی که به این شهر بازگشتند به 350 خانواده رسید.

رئیس مجلس شهر تدمر، مهندس هانی دعاس طی یک اظهارنظر به خبرنگار سانا گفت: اهالی تدمر رفته رفته به شهر خود باز می گردند که تعداد خانواده هایی که به این شهر بازگشتند به 350 خانواده رسید.

یکی از اهالی این شهر با ابراز خوشنودی خود از اقدامات مثبت دولت سوریه در تعمیر شهر تاریخی تدمر و ارائه خدمات به شهروندان گفت: به فضل فداکاری های ارتش مان توانستيم به منازل خود بازگردیم.