عیادت معاون دبیر کل حزب بعث از مجروحان ارتش عربی سوریه به دستور رئیس جمهور دکتر بشار اسد

حسكه – سانا

مهندس هلال الهلال معاون دبیر کل حزب بعث عربی سوسیالیستی به دستور رئیس جمهور دکتر بشار اسد از مجروحان ارتش عربی سوریه در مرکز اورژانس شهر حسکه عیادت و از سلامت آنان اطمینان حاصل کرد.

معاون دبیر کل حزب بعث در جریان دیدار با مجروحان تاکید کرد: پیروزی با ارتش عاشق حق و وطن خواهد بود.

به نوبه خود سربازان و افسران مجروح بر عزم خود برای بازگشت به میدان های نبرد علیه نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان تاکید کردند.

مهندس هلال الهلال همچنین از مرکز صدا و سیمای حسکه بازدید به عمل آورد و با تعدادی از خبرنگارانی که در جریان پوشش خبری عملیات ارتش عربی سوریه علیه نیروهای اشغالگر ترکیه مجروح شدند دیدار و گفتگو کرد.

 معاون دبیر کل حزب بعث بر نقش اصلی رسانه ها برای مقابله با جنگ رسانه ای و روانی تاکید کرد.

مهندس هلال الهلال نیز با حضور در نشستی در حسکه تاکید کرد که قهرمانان ارتش عربی سوریه در حال رقم زدن حماسه های قهرمانی هستند و امروز در مرزهای سوریه ترکیه برای بر افراشتن پرچم سوریه و مهار کردن طمع ورزی های اردوغان مستقر می شوند.

 معاون دبیر کل حزب بعث تاکید کرد: سوریه همچنان یک کشور متحد باقی خواهد ماند.

مهندس هلال الهلال نیز به همراه ياسر الشوفی عضو رهبری مرکزی و جایز الموسی استاندار حسکه و تركی حسن دبیر شعبه حسکه حزب بعث از بازارهای شهر حسکه بازدید به عمل آورد و با تعدادی از شهروندان دیدار و گفتگو کرد.

غیاث جاویش