برگزاری ماراتن تشخیص زودهنگام سرطان پستان در برخی استان های کشور

استان ها – سانا

انجمن های محلی و تیم های داوطلبی جوانی در ماراتن آگاهی از تشخیص زودهنگام سرطان پستان تحت شعار “می توانی بر سرطان فائق بیایی” شرکت کردند.

در دمشق بیش از 5000 دواطلب در این ماراتن که توسط تیم داوطلبی “عطاء”، برگزار شد، شرکت کردند.

شرکت کنندگان از باشگاه “الجلاء” به منطقه “مسجد اکرم” تا به باشگاه “الجلاء” برگردند، شروع به دوید کردند.

“هانی العسلی” مدیر تیم داوطلبی “عطاء” به خبرنگار سانا گفت: تیم “عطاء” این مارتن را جهت تشویق تشخیص زودهنگان سرطان پستان سازماندهی کرد .

العسلی افزود: این ماراتن بخش از کمپین محلی آگاهی از تشخیص زودهنگام سرطان پستان که شامل درمان ها و معاینه های رایگان در مراکز بهداشتی در ماه اکتبر که ماه آگاهی از این نوع سرطان ها است، محسوب می شود.

شرکت کنندگان از تمام خانم ها خواستار رفتن به مراکز بهداشتی به قصد تشخیص زودهنگام این نوع سرطان ها شدند.

همچنین در استان های سویدا، حمص و لاذقیه چنین ماراتن برگزار شد.

گفتنی است که این کمپین تا پایان این ماه ادامه دارد.

 

نور/راما