رژیم ترکیه حملات خود علیه مناطق حسکه را تشدید می کند وشهر راس العین را به محاصره می کشد

حسکه-سانا

نیروهای اشغالگر رژیم ترکیه ومزدوران تروریستی آن حملات توپخانه وهوایی خود علیه محلات مسکونی وزیربنایی در تعدادی از روستاها وشهرک های حسکه را تشدید کرد وشهر راس العین واقع در حومه شمالی غربی را محاصره کرد.

خبرنگار سانا در حسکه گزارش داد که تهاجم ترکیه حملات شدید خود بامداد امروز علیه شهر راس العین را وبا کارگیری تمام انواع تسلیحات به هدف بمباران محلات مسکونی تشدید کرد این تهاجم موجب جراحت ده ها غیرنظامی و ورود خسارات سنگین در زیرساخت ها واملاک اهالی ونیز این تهاجم باعث آواره شدن صدها نفر به سبب شدت وحشیگری گلوله باران شده است.

خبرنگار اشاره کرد که عملیات گلوله باران نیز روستاهای عالیه وسوسه وحویش وسدیه ودرداره وجهفه وحلیوه وحمید ولوذی واقع در حومه راس العین را هدف قرار داد وبه ورود خساران سنگین در منازل اهالی واملاک آن انجامید

شاهد أيضاً

مراسم تشییع پیکر سرلشکر “محمد طارق الخضراء” امروز از بیمارستان نظامی “تشرین” به سمت گورستان “الدحداح” در دمشق برگزار شد

دمشق-سانا پیکر سرلشکر محمد طارق الخضراء فرمانده کل ارتش آزادی بخش فلسطین که روز چهارشنبه …