عــاجــل وزارت بهداشت: آمار کلی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور تا امروز به 123 مورد رسیده است که 53 مورد از آن شفا یافتند و 6 نفر فوت کردند

یورش صدها شهرک نشین صهیونیست به مسجد الاقصی

قدس اشغالی-سانا

امروز  صدها از شهرک نشینان صهیونیست تحت حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی مجددا به مسجد الاقصی یورش برده اند.

خبرگزاری “وفا” فلسطین گزارش داد: 432 از شهرک نشینان صهیونیستی از طرف باب المغاربه به حیاط مسجد الاقصی حمله ونیز اقدام به انجام اعمال تحریک آمیز کرده اند.

شایان به ذکر است که به طور روزانه شهرک نشینان به یورش هایشان به مسجد الاقصی وبا حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی به هدف اعمال یک امر مبرم جهت یهودی سازی مسجد الاقصی وتحمیل قدرت رژیم اشغالگر  ادامه می دهند.

 

نور جریش