افتتاح بخش جراحی قلب بیمارستان ملی حماه

حماه – سانا

بخش کاتتریزاسیون و جراحی قلب بیمارستان ملی حماه دیروز با حضور دكتر نزار وهبه يازجی وزیر بهداشت و درمان کشورمان افتتاح شد.

مدیر بیمارستان ملی حماه در همین باره به خبرنگار سانا گفت: دو عمل جراحی در بخش کاتتریزاسیون و جراحی قلب با موفقیت انجام شد، این بخش جدیدترین دستگاه ها و تجهیزات پزشکی لازم مجهز شده است.

این بخش دارای یک اتاق مراقبت ویژه 6 تخته و یک اتاق عمل جراحی مجهز است.

غیاث