هشتاد پروژه وتحقیقات کاربردی برای خدمت بازسازی سوریه در نمایشگاه دانشجویی دانشگاه دمشق

دمشق-سانا

هشتاد پروژه وتحقیقات کاربردی برای خدمت بازسازی سوریه در دومین نمایشگها پروژه های فارغ التحصیلی و پژوهش های دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک وبرق ودانشکده جامع عملی کاربردی دمشق در سال 2019 ارئه شد، این نمایشگاه باهمکاری کمیسیون عالی تحقیقات علمی و جمعی از شرکت های وریدادهای اقتصادی برگزار می شود.

هدف اصلی این نمایشگاه که برای دومین سال پیاپی برگزار می شود وتا هجدهم شهریور ادامه دارد، پیوند دانگشاه با جامعه، وسرمایه گذاری تحقیقات وپروژه ها در خدمت توسعه  تولیدی وعلمی وتبادل تجربیات میان بازدیدکنندگان نمایشگاه ودانشجو میباشد.

رئیس دانشکده مهندسی مکانیک وبرق دانشگاه دمشق دکتر محمد فراس حناوی در بیانیه به سانا خاطر نشان کرد وگفت: پروژه های وتحقیقات ارائه شده شامل تخصص های مکانیک عمومی، طراحی مکانیک، انرژی الکتریکی، مهندسی پزشکی، الکترونیک ومهندسی ارتباطات، مهندسی کامپیوتر واتوماسیون، مهندسی صنایع نساجی وفناوری، مهندسی خودرو وماشین آلات سنگین است.

حسین

شاهد أيضاً

یک جهانگرد چک: سوریه گهواره زیبایی، امنیت و شکوفایی است

براگ – سانا لاديسلاف كالوس جهانگرد اهل چک تاکید کرد که علی‌رغم تخریب سیستماتیک سوریه …