عکس های افتتاحیه جشنواره الشام، همه ما را دور هم جمع کرد

دمشق-سانا

دیشب، فعالیت های دوره دومین جشنواره  “الشام، همه ما را دور هم جمع کرد”، در باغ تشرین  در دمشق آغاز به کار کرد.

این جشنواره به مدت یک ماه ادامه دارد.

 

نور