آغاز جشنواره “الشام، همه ما را دور هم جمع کرد”

دمشق-سانا

دیشب، جشنوراه “الشام، همه ما را دور هم جمع کرد”، در باغ تشرین  در دمشق افتتاح شد.

مراسم افتتاحیه جشنواره شامل نمایش های هنری وفولکلری توسط تیم جلنار ویک فیلم درباره تاریخ مدرن سوریه ومیراث فرهنگی آن می باشد.

این جشنواره توسط اتاق تجارت دمشق با همکاری وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده و استان دمشق برگزار شد.