نگاهی به شماره جدید مجله جهينه

دمشق-سانا

تازه ترين شماره مجله “جهينه”  به همراه گفت وگوهاي اختصاصي درباره مطالب فرهنگی و اجتماعي  و اخبار فنی و بهداشت چاپ و در اختيار علاقه مندان قرار گرفت.

« دم ها از نااميدي » عنوان طليعه اين شماره مجله جهينه است.

در بخش مقاله‌ها این روزنامه عناوینی از جمله “دیدار با هنرمند نورا العایق به چشم می‌خورد.

از دیگر مطالب آمده در این نشریه نیز می توان به مطالعات فکری ، ، اخبار فرهنگی، اجتماعی و علمی  اشاره کرد.

 

ثناء