انجام عمل جراحی جایگزینی دریچه میترال قلب برای اولین بار در سوریه

دمشق – سانا

نخستین عمل تعویض دریچه میترال قلب بدون باز کردن قفسه سینه  در بیمارستان جراحی قلب در دمشق با موفقیت انجام شد.

مدیر عامل این بیمارستان در مصاحبه با خبرنگار سانا اعلام کرد: این عمل جراحی که حدود سه ساعت طول کشید، نیاز به دقت و تجربه کافی دارد.