ادامه روند عادی‌سازی روابط شیخ نشینی ها و پادشاهی ها خلیج – رژیم اشغالگر ؛ پرچم رژیم اشغالگر در ابوظبی به اهتزاز درمی‌آید

بيروت – سانا

روزنامه الاخبار لبنان فاش کرد: پرچم رژیم اشغالگر در جام جایزه بزرگ جودو در ابوظبی برافراشته شده و سرود این رژیم نواخته خواهد شد.

این روزنامه افزود: امارات با برافراشته شدن پرچم رژیم اشغالگر در مسابقات امارات و نواخته شدن سرود این رژیم موافقت کرده است.