تمام آمادگی‌ها در نقطه مرزی جدیده یابوس برای استقبال از آوارگان سوری در لبنان فراهم شده است

 

درعا -سانا

خبرنگار سانا اعلام کرد: تمام آمادگی‌ها در نقطه مرزی جدیده یابوس برای استقبال از آوارگان سوری در لبنان فراهم شده تا  به منازلشان منتقل شوند.

ث