الرئيسية / گردشگری (صفحه 5)

گردشگری

اشيای قدیمه کشف شده در سوریه وقاره اوربا جهانی بودن ابریشم سوریه را مستند سازی می کند

دمشق- سانا داده های باستانی وآنالیز باقیمانده از لباس های ابریشمی ومطالعه ویژگی های ومشخصات این لباس ها وشیوهء بافتن آن را ورسیدن ابریشم بالمیرا(تدمر) به اغلب کشورهای قاره اورپا، …

أكمل القراءة »

تل العبر..اولين منطقه در جهان است که دانه ها را کشت از بیشتر از 12 سال

  داده های اثری تأکید می کند که منطقۀ اثری تل العبر اولین و قدیمی ترین منطقه است که دانه ها را کشت واز محفظه های داخلی کوچکی را برای …

أكمل القراءة »

دمشق در چشم سوریان مقصد حاضر و گذشته است.

 

أكمل القراءة »

حرفه سرامیک در دمشق اصالت گذشته در دست جوانان

دمشق-سانا حرفه سرامیک در دمشق از حرفه های صنعتی باستانی است و امروز به وسیله جوان سوری به یک حرفه ای هنری سرامیکی تبدیل شد و از گذشته تا حاضر …

أكمل القراءة »

توریستی کوهی در شهرک صافیتا زیبایی است که توجه ها را جلب می کند.  

  طرطوس-سانا صافیتا يک منطقۀ توریستی در سوریه است که شناخته شد  به صورت محلی و عربی در نظر گرفته می شود,چون این منطقه شامل عده ای از کوه ها …

أكمل القراءة »