8

شاهد أيضاً

الضحاک: سوریه از سازمان ملل متحد می خواهد که مکانیسم نظارتی موثری را برای رساندن کمک های بشردوستانه به نیازمندان غیرنظامی در شمال غرب این کشور، اجرا کند