9

شاهد أيضاً

رژیم اشغالگر اسرائیل از کشته شدن یک سرباز در جریان درگیری با مقاومت فلسطین در نوار غزه خبر داد