8

ارکستر ملی موسیقی عربی سوریه روز ارتش عربی سوریه را در مركز فرهنگی و هنری « دار الاسد» در دمشق جشن می گیرد 1-8-2022

شاهد أيضاً

جراحت ده ها فلسطینی در سرکوب تظاهرات هفتگی کفر قدوم توسط اشغالگر

قدس اشغالی-سانا امروز ده‌ها فلسطینی در جریان سرکوب تظاهرات هفتگی کفر قدوم علیه شهرک‌ها و …