55

شاهد أيضاً

 یورش ده های شهرک نشینی بار دیگر  به مسجد اقصی 

قدس اشغالی – سانا ده های شهرک نشین صهیونیستی امروز بار دیگر با حمایت نیروهای …