22-32

شاهد أيضاً

اهالی لاذقیه: مشارکت در انتخابات مجلس حق و تکلیف است

لاذقيه – سانا اهالی لاذقیه و همه سوری ها امیدوارند که کاندیداهای برتر در انتخابات …