2-125

شاهد أيضاً

پس از گذشت یک هفته از قطع آب شرب توسط  نیروهای اشغالگر ترکیه از سرگیری پمپاژ آب از ایستگاه “علوک”

حسکه-سانا پس از توقف اجباری ایستگاه علوک توسط نیروهای اشغالگر ترکیه به مدت یک هفته …